Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

Stearica. Fertile

Туринадан Stearica итальян трио альбомларны башкъалары киби бири-бири артындан нешир этмейлер. Биринджи диск даа 2008 сенеде нешир этильген эди, сонъра чокъ гастроллер, концертлер, башкъа иджраджыларнен берабер чыкъышлар бар эди.

Чалгъыджылар 2011 сенеде Барселонагъа кельгенде, Каталониянынъ пайтахтыны тепреткенде гурьдели нумайышларнынъ  муитынен къаплап алындылар. Франческо Карлуччи, Давид Компаньони ве Лука Паярди насыл сиясий бакъышны туткъанлары  бельгисиз, амма о вакъытта пейда олгъан «арап баарь» толусынен о вакъиалар Fertile узеринде чалышувда ёлланув нокътанен олдылар.

Такъымнынъ эсас иштиракчилерден гъайры альбомда мусафирлерни эшитмек мумкюн: Coliseum америка панк-рок-такъымдан Райана Паттерсонны, GirlsAgainstBoysдан Скот МакКлаудны ве Колин Стетсонны (Arcade Fire, Bell Orchestre ве Bon Iver).

Къайд этмек керек ки, докъуз композициялардан эр бири дикъкъатлы тизилишкен ве эмин шеклинде булунмакъта. Stearica музыканы инкъилябий къарышыкълыкъ тиймеди, амма энергетиканы — тийди. Барселона ве каир мейданларында олгъан  вакъиалар оларнынъ аваларында акисни таптылар.

Менба: http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=4096