Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

Kenny Werner. The Melody

Чокътан берли теджрибели америка пианоджы Кенни Вернер джазда, Чарл Мингусн, Тутс Тиллеманс ве Мел Льюис киби мешур усталарнен чалышты, амма мухлислерни о озь янъы альбомларнен сийрек къувандыра.  Сонъки еди йыл девамында The Melody онынъ биринджи иши.

Вернеру пластинканы язгъанда, эльбетте, онъа трионынъ иштиракъчилери ярдым эттилер. Трио 1999 сенеде топлангъан эди, онъа Филадельфиядан (АКъШ) давулджы Ари Хёниг ве алман басист Йоханнес Вайденмюллер кирдилер.

   Затен, Кенни ичюн кавер — чокътан шартлы тюшюндже: о, чыкъыш мевзуны янъыдан тертип эте, онынъ ичине  чокъ янъы фикирлер къоя ве олар тек музыкаль мизах мутехассысларгъа анълайышлы ола, онынъ ичюн бойле тизилишни  муэллиф эсери киби музакере этмек мумкюн.

Кенни Вернер технекий имкянланры косьтермейип пек енгиль чала. The Melody — яхшы уйдурылгъан ве гузель  чалынгъан джазнынъ нумюнесидир, анда эр бир тизилиш — бу озь сюжетнен ве драматургизмнен икяедир, мейнстрим-джазда не къадар ихтият гизлегенини нумайыш эте.

Менба: http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=4126