Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Ваагн Айрапетян

Ваагн Айрапетяннынъ квартети

— коллективнынъ эсасджысы ве сёнмез ребери Ваагн Айрапетян тек пианиноджы дегиль де эм бестекяр, вокалист ве Эрменистан Джумхуриетнинъ нам къазангъан санат эрбабы ола.

Ваагн Ереван девлет консерваторияны битирип джазнен меракъланып башлагъан сонъ о АКъШ кетти, анда бибоп усталарда — Барри Харристте ве Фрэнк Хьюиттте окъуды. Ондан да гъайры о бойле джаз эфсаневий чалгъыджыларнен чалышты, меселя, Элвин Джонс, Джимми Лавлейс, Чарльз Дэвис, Лерой Уильямс, Зейд Нессер, Крис Байерс, Яла Балин, Кит Бала, Джейсон и Делфео Марсалис ве башкъалары.

Ново Орлеанда (АКъШ) булунгъанда о бир къач альбомларны язды, оларнынъ арасында Love for Sale Кларенс Джонсонне III, Trip to New Orleans Джонни Видаковичнен ве Эдом Уайзнен, Bop it up Уэндел Браниуснен, Брюс Уинстоннен, Билл Хантингтоннен ве Джейсон Марсалиснен.

Ваагн Айрапетян — халкъара джаз фестиваллернинъ иштиракчысы, олардан Jazz Jamboree, Санкт-петербургта халкъара джаз фестивали, Монреаль джаз фестивали, Дафны дю Морье адлы джаз фестивали (Новый Орлеан).

2008 сенеде о Эрменистан Джумхуриетнинъ артисти фахрий унванны алды, 2010 сенеде исе озь биринджи шахсий альбомны Singin' and Swingin' ве New York — Yerevan джаз квартетнен/квинтетнен берабер Strike up the band альбомны чыкъарды.

Ваагн Айрапетяннынъ назик сеси ве парлакъ иджра этюви оны энъ популяр джаз чалгъыджырдан бирисини яптылар, Koktebel Jazz Party фестивальнинъ сейирджилерине унутылмаз теэссурьатлар багъышларлар. Буны япмакъ ичюн огъа нью-йорк джаз сананынъ белли чалгъыджылары Ари Роланд (контрабас), Зейд Нассер (альт-саксофон) ве Кит Балла (урувлы алетлер) ярдым этерлер, олар акъкъында да тафсилятлыджа икяе этмек керек.

Меселя, Кит Балла Остинде (Техас штаты, АКъШ) шеэринде догъды ве 2004 сенеде Нью-Йорккъа кочьти. Мешур давулджынынъ ве оджанынъ Кенни Вашингтоннынъ талебеси 17 яшындан профессиональ чалгъыджы оларакъ чыкъышта булунмагъа башлады ве аля даа мемлекетте гостроллерни япа ве мунтазам суретте Нью-Йоркта чокъусы яш джаз иджраджыларынен чыкъышта булуна. Профессиональ пишкинликни етишкенде Кит эм де буюк несильде истенильген олды.

Бугунь о озь мемлекетинде эм де четэльде эписи чалгъыджыларгъа урувлы алетлерде ойнамакънынъ мастер-классларны кечире. Сыкъ — сыкъ о Авропа, Асия, Якъын Шаркъ мемлекетлерде АКъШ Девлет департаментнынъ программаларында чыкъышта булуна ве Нью-Йорк студияларда фааль суретте язувларны япа.

Зейд Нассер акъкъында айтсакъ, о Нью-Йоркта белли джаз ве блюз иджраджынынъ Джамиля Нассернинъ къорантасында догъды ве догърудан-догъру джаз эфсанелернинъ тесири алтында осьти. 19 яшында о, блюзнынъ ватанына, Мемфиске кетти анда эки йыл девамында мешур гитаристнен Келвин Ньюборннен чалышты. Нью-Йорккъа къайтып кельген сонъ о Savoy Sultans Панам Френсиснынъ такъымда эсас солист оларакъ чыкъышта булунды, ондан да гъыйры белли джаз органистнен Билл Доггетнен ишбирлик япты.

Ал-азырда Зейд мунтазам суретте Нью-Йоркта концертлерни бере, онынъ альбомларны исе музыкаль тенкъитчилары сыджакънен къабул этелер. Оркестрнинъ ребери ве АКъШ Девлет департаментнынъ программаларнынъ иштиракчысы оларакъ о сыкъ — сыкъ Авропада, Асияда, Якъын Шаркъта гастроллерде булуна.
Ари Роланд да Нью-Йорке догъды ве 16 яшында профессиональ контрабасист оларакъ таныманы алды. О Джульярд мектепте классик тасильни алды ве чокъусы белли джаз чылгъыджыларынен чалышты, оларнынъ сырасында Барри Харрис, Бетти Картер, Лу Дональдсон, Уинтон Марсалис, Маркус Робертс ве кичик Гарри Конник.

Онынъ группасынен язылгъан учь альбомы джаз акъкъында язгъан халкъара матбуатында кень джевапны алдылар. Ари «Посланники джаза» Девлет департаментнынъ программасында беш йыл девамында 35 мемлекетлерни зиярет этти, анда о 86 концертлерни берди. Бугунь о Крис Байарснен берабер Кипрде АКъШ эльчиханеде Bi-Communal Jazz Futures программасына реберлик этелер.